Het programma regionale ondersteuning infectieziektebestrijding maakt inmiddels een onmisbaar onderdeel uit van de organisatie van de infectieziektebestrijding in Nederland. In 2016 bestaat deze structuur 10 jaar. Zolang deze bestrijding op decentraal niveau georganiseerd blijft, is er een structuur nodig die de centrale beleids- en ondersteunende afdelingen op VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) verbindt met de regionale uitvoeringsorganisaties. De regionale ondersteuning bestaat uit Regionaal arts Consulenten (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)) , Consulenten Openbare Medische microbiologie (COM), Regionaal Veterinair Consulenten (RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten)), Alimentair Consulenten (AC alimentair consulent (alimentair consulent )) en Regionaal consulenten Tuberculosebestrijding (RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten)).

Het blijft belangrijk om de-activiteiten toetsbaar en zichtbaar te maken; we doen dat onder andere middels deze jaarplanning voor de komende 2 jaar.