Het RIVM maakt jaarlijks een verslag waarin de verschillende acties rond het proefdierbeleid en verantwoording van het proefdiergebruik worden vermeld.