Kenniscentrum voor regionale overheden

Veel van de maatschappelijke opgaven vinden hun uitvoering op zowel nationaal als regionaal niveau. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan regionale overheden ondersteunen en adviseren bij deze opgaven.

Voor Omgevingsveiligheid zijn onderwerpen als de energietransitie en de implementatie van de Omgevingswet belangrijk. Het RIVM kan daarover adviseren, maar ook second opinions uitvoeren op risicoanalyses, of adviseren in bijzondere situaties. Daarnaast heeft het RIVM een helpdeskfunctie voor specifieke vragen, zoals over de rekenprogramma’s.

Het RIVM werkt samen met regionale overheden bij het opstellen van diverse producten. Denk bijvoorbeeld aan het handboek Omgevingsveiligheid, nieuwe probitrelaties of trainingen in het gebruik van het rekenprogramma Safeti-NL.

Voor een goede aansluiting met de regionale overheden, kent het RIVM ook een uitwisselingsprogramma tussen medewerkers van het RIVM en medewerkers bij de Omgevingsdiensten. Dit dient om de signalen uit de praktijk op te halen, maar ook om te zorgen dat de producten van het RIVM beter aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. Hiermee stimuleert het RIVM het delen van kennis.