Kerncijfers

Het NTRNetherlands Tuberculosis Register is een dynamisch bestand. Op dit moment (2019) wordt gewerkt aan het rapport met diagnostische gegevens van het aantal patiënten van het voorgaande kalenderjaar (2018) en met een update van de gegevens mbt behandelresultaat van de 2 jaren daaraan voorafgaand (2016 en 2017). De peildatum van de toevoegingen aan het NTR dit jaar is 04-03-2019. In de kerncijfers (online vanaf 19-03-2019) zijn de eerste gegevens over de patiënten gediagnosticeerd in 2018 weergegeven.

 

Definities en afkortingen in rapportages over tuberculose

In de kwartaalrapportages, kerncijfers en in het surveillancerapport over tuberculose worden bepaalde begrippen en afkortingen gebruikt. In dit document een overzicht van de definities en meest gebruikte afkortingen