De factsheet Analyse van ongevallen met kinderen in de landbouw geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen met kinderen. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.