Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert diagnostiek uit voor Bordetella pertussis (kinkhoest). U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

 

Meldingsplicht

Kinkhoest is een Groep B2 meldingsplichtige infectieziekte.

-tabel-

Inzend informatie Bordetella pertussis diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • 21 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • #
 • -
antistofbepaling ELISAEnzyme-Linked Immunosorbent assay IgGImmunoglobulin G en IGM
 • serum (paar)*
 • -
 • 7-10 d
 • L10501
 •