Kinkhoest is een besmettelijke ziekte en vooral gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn ingeënt. Vanaf eind 2019 krijgen vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestprik aangeboden. Hierdoor zijn baby's meteen vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest.

Kinkhoest en jonge baby's

Kinkhoest kan ernstig verlopen voor jonge baby’s. Zij kunnen hierdoor longontsteking krijgen of ademnood en hersenschade door te weinig zuurstof.  Jaarlijks worden er zo’n 120 baby’s met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. Soms overlijdt er zelfs een baby aan de ziekte.

Baby’s worden in Nederland ingeënt tegen kinkhoest wanneer ze 2 maanden oud zijn. De eerste maanden zijn ze dus nog niet beschermd tegen kinkhoest. Veel baby’s die de ziekte krijgen, krijgen deze dan ook de eerste maanden na de geboorte.

Prik tijdens zwangerschap

Pasgeboren baby's worden wel beschermd wanneer de moeder tijdens de zwangerschap een kinkhoestprik krijgt. De antistoffen die in de vaccinatie zitten gaan via de navelstreng naar de ongeboren baby.

Daarom krijgen alle zwangere vrouwen vanaf eind 2019 deze  vaccinatie standaard en gratis aangeboden. Totdat het zover is, kunnen vrouwen de prik zelf halen, maar daar moeten ze dan wel zelf voor betalen. Dat kan bij de huisarts of GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.

Meer informatie is te vinden bij de vragen en antwoorden over kinkhoest en de vaccinatie, verderop deze pagina.

Professionals

Professionals  die informatiemateriaal willen (bij)bestellen voor in de wachtkamer, kunnen dat doen via de link hieronder in de gele balk. Er is ook een speciale pagina met informatie voor professionals.

Thumbnail

Informatiemateriaal bestellen voor in de wachtkamer

Vragen en antwoorden kinkhoest en vaccinatie

 

Kinkhoest algemeen

 1. Wat is kinkhoest en hoe ernstig is het?
 2. Hoe vaak komt kinkhoest in Nederland voor?
 3. Wie kan kinkhoest krijgen?
 4. Hoe beschermen we kinderen tegen kinkhoest?

Vaccinatie zwangere vrouwen

 1. Hoe beschermt het vaccineren van zwangere vrouwen baby's tegen kinkhoest?
 2. Als een vrouw in het verleden tegen kinkhoest is  ingeënt, heeft zij dan al voldoende antistoffen?
 3. Is het nodig om de baby nog te vaccineren als de baby al beschermd is door vaccinatie tijdens de zwangerschap?
 4. Is het vaccineren van zwangere vrouwen effectief?
 5. Is het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest voldoende getest en veilig?
 6. Welke bijwerkingen kunnen er mogelijk worden verwacht?
 7. Is er al ervaring met het vaccineren van zwangere vrouwen in andere landen?
 8. Wat is het beste moment in de zwangerschap om te vaccineren tegen kinkhoest?
 9. Moeten vrouwen tijdens elke zwangerschap opnieuw worden gevaccineerd?
 10. Werkt de vaccinatie ook voldoende bij een meerlingzwangerschap?
 11. Kan ik mijn baby borstvoeding geven nadat ik tijdens de zwangerschap ben gevaccineerd tegen kinkhoest?
 12. Is kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap ook nodig als ik de baby borstvoeding ga geven?
 13. Kan vaccinatie van zwangere vrouwen de hersenafwijking microcefalie veroorzaken bij hun kinderen?  
 14. Zijn er andere effectieve manieren om baby's tegen kinkhoest te beschermen?
 15. Hoe is het advies van de Gezondheidsraad over deze vaccinatie tot stand gekomen? Welke afwegingen zijn gemaakt?
 16. Hoe kan ik mij laten vaccineren tegen kinkhoest?

Het vaccin

 1. Welke kinkhoestvaccins zijn geschikt voor zwangere vrouwen?
 2. Bestaat er een vaccin alleen tegen kinkhoest?
 3. Waaruit bestaat een kinkhoestvaccin?
 4. Waarom zitten er aluminiumverbindingen in de kinkhoestbevattende vaccins en zijn deze gevaarlijk voor de ongeboren baby?
 5. Waarom staat er in sommige bijsluiters dat er geen toereikende gegevens zijn over het gebruik van het vaccin bij zwangere vrouwen?

Wat is kinkhoest en hoe ernstig is het?

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Deze bacterie veroorzaakt ernstige hoestbuien die drie tot vier maanden kunnen aanhouden. Kinkhoest begint vaak met klachten die lijken op een gewone neusverkoudheid. Daarna begint het hoesten. Dit kan variëren van een irritante hoest tot forse hoestbuien. Deze kunnen zo heftig zijn dat het leidt tot braken. De kinkhoestbacterie wordt verspreid door kleine druppeltjes uit de keel die tijdens het hoesten in de lucht komen. Vooral bij ongevaccineerde baby’s en baby’s die nog niet alle inentingen gehad hebben, kan kinkhoest ernstig verlopen. Kinkhoest kan bij hen leiden tot longontsteking, afvallen, ademnood/blauw aanlopen, hersenschade door te weinig zuurstof en soms zelf tot overlijden. Jaarlijks worden er gemiddeld 120 baby’s met kinkhoest in het ziekenhuis opgenomen.

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest noemen ze ook wel de 100 dagen hoest.
Door te hoesten kun je een ander besmetten met de kinkhoestbacterie.

Als je besmet bent, word je na twee weken verkouden.
Daarna krijg je koorts en erge hoestbuien.

Voor baby’s is kinkhoest gevaarlijk.
Van het hoesten raken ze zo uitgeput dat ze moeite krijgen met ademhalen.

De longen kunnen onherstelbaar beschadigen en door zuurstoftekort kan blijvende hersenbeschadiging ontstaan.
Antibiotica helpen in de eerste weken alleen tegen de koorts, maar werken niet tegen de lang aanhoudende hoestklachten.

De laatste 20 jaar komt kinkhoest weer meer voor.
Dat komt omdat de bacterie is veranderd, waardoor het vaccin minder goed werkt.

Kinderen krijgen in hun eerste jaar vier keer een inenting en in hun vierde jaar nog eentje.
Ook zwangere vrouwen kunnen als zij dit willen ingeënt worden.

Dan is hun baby ook in de eerste weken na de geboorte beschermd.

Meer weten? Kijk op www.rijksvaccinatieprogramma.nl

 

naar boven

Hoe vaak komt kinkhoest in Nederland voor?

Kinkhoest komt voor in alle seizoenen. Sinds 20 jaar komt kinkhoest meer voor dan in de jaren daarvoor. Elk jaar zijn er 4.000 tot 8.000 meldingen van kinkhoest in Nederland. In sommige jaren loopt dit op tot 10.000-13.000 meldingen. Het werkelijke aantal mensen met kinkhoest ligt ongetwijfeld veel hoger (2), want het wordt niet altijd officieel gemeld. Per jaar zijn er in Nederland gemiddeld 170 meldingen van baby's met kinkhoest en 120 ziekenhuisopnamen (1). Dit gaat grotendeels om baby’s jonger dan drie maanden die nog te jong zijn voor volledige vaccinatie. In de periode 2005-2014 zijn in Nederland ten minste 5 baby’s overleden aan de gevolgen van kinkhoest.

naar boven

Wie kan kinkhoest krijgen?

Jonge baby’s zijn de eerste maanden nog niet of onvoldoende beschermd tegen kinkhoest. Juist bij deze groep kan kinkhoest ernstig verlopen. Een inenting tegen kinkhoest of het doormaken van een kinkhoestinfectie geeft tijdelijk bescherming, maar niet levenslang. Het is dan ook mogelijk dat tieners en volwassenen die tijdens hun jeugd gevaccineerd zijn of kinkhoest hebben gehad, toch kinkhoest krijgen. Wel verloopt een kinkhoestinfectie over het algemeen milder bij iemand die ooit gevaccineerd is of al eerder een kinkhoestinfectie heeft doorgemaakt.

naar boven

Hoe beschermen we kinderen tegen kinkhoest?

Kinderen kunnen in Nederland vanaf de leeftijd van 6 weken gevaccineerd worden tegen kinkhoest. Zij krijgen via het Rijksvaccinatieprogramma in totaal vijf vaccinaties tegen kinkhoest: vier in hun eerste levensjaar en nog een extra prik in hun vierde levensjaar. De eerste vaccinatie geeft slechts gedeeltelijke bescherming. Pas nadat de eerste 3 inentingen zijn gegeven, is er optimale bescherming. De vierde en vijfde vaccinaties zorgen ervoor dat het kind langer beschermd blijft.

naar boven

Hoe beschermt het vaccineren van zwangere vrouwen baby’s tegen kinkhoest?

Na een kinkhoestvaccinatie maakt het lichaam zelf antistoffen tegen kinkhoest aan. Deze antistoffen beschermen het lichaam tegen kinkhoestinfecties. Bij een zwangere vrouw gaan deze antistoffen via de navelstreng ook naar de ongeboren baby. De baby heeft dan bij de geboorte al antistoffen tegen kinkhoest en is de eerste maanden van het leven beschermd tegen deze ziekte. Daarbij zorgt een kinkhoestvaccinatie er ook voor dat de zwangere vrouw zelf geen kinkhoest krijgt. Zij kan na de bevalling dus ook niet haar pasgeboren baby besmetten met deze ziekte.

naar boven

Als een vrouw in het verleden tegen kinkhoest is ingeënt, heeft zij dan al voldoende antistoffen? 

Vrouwen die in het verleden zijn ingeent of kinkhoest hebben gehad, hebben antistoffen tegen kinkhoest opgebouwd voor zichzelf. Maar dit is niet voldoende om ook hun baby te beschermen. Daarom is het belangrijk om tijdens de zwangerschap nogmaals gevaccineerd te worden tegen kinkhoest. Alleen dan zijn er voldoende antistoffen om de pasgeboren baby bescherming te geven in de periode waarin de ziekte het meest ernstig is. De hoeveelheid antistoffen die het lichaam aanmaakt, is ongeveer twee weken na inenting het hoogst en wordt daarna steeds minder.

naar boven

Is het nodig om de baby nog te vaccineren als de baby al beschermd is door vaccinatie tijdens de zwangerschap?

Ja, het is nog steeds nodig om de baby te vaccineren. Dat is nodig omdat de hoeveelheid antistoffen die de baby via de moeder heeft ontvangen langzaam afneemt. Wel is uit onderzoek gebleken dat baby’s 1 prik minder nodig hebben wanneer de moeder tijdens de zwangerschap al een kinkhoestprik heeft gehad. De Gezondheidsraad heeft daarom geadviseerd het vaccinatieschema voor baby´s aan te passen. Dat zal naar verwachting van start gaan op het moment dat de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen standaard wordt ingevoerd (eind 2019). Vrouwen die vóór die tijd al de kinkhoestprik tijdens de zwangerschap hebben gekregen kunnen op het consulatiebureau bespreken of het nieuwe vaccinatieschema alvast kan worden toegepast op hun baby.

naar boven

Is het vaccineren van zwangere vrouwen effectief?

Met de effectiviteit van een vaccinatie wordt bedoeld: hoe goed werkt de prik? Om dat te bepalen wordt een vergelijking gemaakt tussen mensen die wel en mensen die niet zijn gevaccineerd. De effectiviteit van een vaccinatie is nooit 100%, want er zijn altijd mensen die niet of onvoldoende op een vaccinatie reageren (zij maken dan geen of onvoldoende antistoffen aan). De effectiviteit van kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap is 91%. Dat betekent dat er bij de groep zwangere vrouwen die wel is ingeënt, er 91% minder baby’s ziek worden dan bij de groep die niet is ingeënt. Dit blijkt uit Brits onderzoek (3). Wanneer zwangere vrouwen in Nederland worden gevaccineerd, kunnen volgens de Gezondheidsraad per jaar ongeveer 100 (van de ongeveer 128) ziekenhuisopnames vanwege kinkhoest bij kinderen jonger dan vijf maanden worden voorkomen (1).

naar boven

Is het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest voldoende getest en veilig?

Het kinkhoestvaccin is een dood (geïnactiveerd) vaccin. Vanwege het werkingsmechanisme van deze vaccins, is de verwachting dat kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap veilig is voor de ongeboren baby. Vaak denken zwangere vrouwen dat  vaccins geneesmiddelen zijn en beter niet gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap (hoewel dat niet voor alle medicijnen geldt). Kinkhoestvaccinatie is echter een middel dat preventief werkt.
Al sinds de jaren ’60 is er veel ervaring met het vaccineren van zwangere vrouwen tegen tetanus en difterie. Dit zijn ook dode vaccins en blijken veilig te zijn voor moeder en ongeboren kind. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap veilig is voor moeder en het ongeboren kind. Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk onder 20.000 gevaccineerde zwangere vrouwen kwamen geen aanwijzingen naar voren dat inenting leidt tot een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties (4). Er is in deze studie onder meer gekeken naar laag geboortegewicht, vroeggeboorte, doodgeboorte, zwangerschapsvergiftiging en sterfte van de moeder.

In een groot vergelijkend onderzoek onder 120.000 vrouwen (waarvan ruim 26.000 gevaccineerd tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap) in de Verenigde Staten werd geen verhoogde kans gevonden op zwangerschapscomplicaties zoals zwangerschapsvergiftiging, vroeggeboorte of laag geboortegewicht (5). Er werd een klein verhoogd risico gevonden op ontstoken vliezen. In deze studie had dit geen gevolgen voor vroeggeboorte of gezondheidsrisico’s voor het kind. Ook in een Argentijnse studie waarin 1.200.000 vrouwen tijdens de zwangerschap zijn gevaccineerd tegen kinkhoest, bleek vaccinatie veilig te zijn voor moeder en ongeboren kind (6). De veiligheid van alle inentingen, dus ook kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen, wordt continu bewaakt. In Nederland kunnen verschijnselen na vaccinatie worden gemeld bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Voor alle vaccinaties vindt veiligheidsbewaking plaats.

naar boven

Welke bijwerkingen kunnen er mogelijk worden verwacht?

Zoals bij alle inentingen kunnen er milde bijwerkingen worden verwacht zoals slaperigheid, hoofdpijn en plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling en pijn op de injectieplaats. Zeer zeldzame reacties, zoals een ernstige allergische reactie, zijn niet uit te sluiten. Voor meer informatie en een overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen na een vaccinatie kunt u terecht op de website van het Bijwerkingencentrum Lareb. Het gaat bij deze meldingen dus om het vermoeden bij de melder dat het een mogelijke bijwerking betreft. De relatie met het vaccin staat niet vast, het kan ook gaan om een gebeurtenis die om een andere reden plaatsvindt en die in de tijd samen valt met de inenting. Een uitgebreide beschrijving van mogelijke bijwerkingen is te vinden in de bijsluiter van het vaccin.

naar boven

Is er al ervaring met het vaccineren van zwangere vrouwen in andere landen?

Ja, het inenten van zwangere vrouwen tegen kinkhoest gebeurt al op grote schaal in andere landen zoals de Verenigde Staten (sinds 2011), het Verenigd Koninkrijk (sinds 2012), Argentinië (sinds 2012), België (sinds 2013), Ierland (sinds 2013), Israël (sinds 2015), delen van Australië (sinds 2015) en Spanje (sinds 2015).

naar boven

Wat is het beste moment in de zwangerschap om te vaccineren tegen kinkhoest?

De beste periode om een zwangere vrouw te vaccineren is tussen de 28 en 32 weken zwangerschap. In deze periode worden de meeste antistoffen via de placenta aan het ongeboren kind gegeven en zullen ook vroeg geboren baby’s er voordeel van hebben. Inenting is mogelijk tot 38 weken.

naar boven

Moeten vrouwen tijdens elke zwangerschap opnieuw worden gevaccineerd?

Ja, voor een goede bescherming is het belangrijk dat vrouwen tijdens elke zwangerschap opnieuw worden gevaccineerd tegen kinkhoest. Op deze manier komen er zoveel mogelijk antistoffen bij het ongeboren kind terecht. Een Amerikaanse studie laat zien dat dit de zwangerschap niet nadelig beïnvloedt en veilig is voor de moeder (7).

naar boven

Werkt de vaccinatie ook voldoende bij een meerlingzwangerschap?

Ja, bij een meerlingzwangerschap is één vaccinatie voldoende om de baby’s te beschermen.

naar boven

Kan ik mijn baby borstvoeding geven nadat ik tijdens de zwangerschap ben gevaccineerd tegen kinkhoest?

Ja, u kunt uw baby veilig borstvoeding geven na vaccinatie. Het is zelfs zo dat de baby nog wat éxtra bescherming tegen kinkhoest krijgt, doordat er antistoffen in de de moedermelk zitten die worden doorgegeven aan de baby.

naar boven

Is kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap ook nodig als ik de baby borstvoeding ga geven?

Ja, ook wanneer u borstvoeding gaat geven is vaccinatie nodig. In borstvoeding zitten weliswaar antistoffen die de baby een beetje extra bescherming bieden, maar dit is niet voldoende om de baby goed te beschermen tegen kinkhoest.

naar boven

Kan vaccinatie van zwangere vrouwen de hersenafwijking microcefalie veroorzaken bij hun kinderen?  

Op internet gaan berichten rond over een verband tussen vaccinatie van zwangere vrouwen met een difterie-tetanus-kinkhoest-vaccin (DTaP) en de hersenafwijking microcefalie. Deze berichten kloppen niet. Al enige jaren krijgen veel zwangere vrouwen in verschillende landen de DTaP vaccinatie. Daarbij is nooit een verband gezien tussen vaccinatie en microcefalie. Alleen in een aantal landen waar het zikavirus heerst zien we een toename in het aantal kinderen met deze hersenafwijking. Meer informatie over zikavirus en de mogelijke relatie met microcefalie vindt u op de pagina zikavirus en zwangerschap.

naar boven

Zijn er andere effectieve manieren om baby’s tegen kinkhoest te beschermen?

Naast het vaccineren van zwangere vrouwen heeft de Gezondheidsraad ook andere methoden beoordeeld om baby’s te beschermen, zoals passieve immunisatie van pasgeborenen (toediening van antistoffen door middel van injectie), vaccinatie van de aanstaande moeder vóór de zwangerschap en vaccinatie van gezinsleden en verzorgers. De Gezondheidsraad oordeelt echter dat de effectiviteit van deze andere methoden onvoldoende wetenschappelijke onderbouwd is. Alleen voor vaccinatie van vrouwen in het derde kwartaal van de zwangerschap kan op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens geconcludeerd worden dat het effectief en veilig is.
Als er kinkhoest is vastgesteld in een gezin met een onbeschermde baby of in een gezin met een aanstaande moeder die op het punt staat te bevallen (meer dan 34 weken zwanger), dan is het advies om alle gezinsleden met antibiotica te behandelen om infectie van de baby te voorkomen. Kinkhoest wordt echter vaak niet herkend of met laboratoriumonderzoek bevestigd en een baby kan ook buiten het gezin besmet raken.

naar boven

Hoe is het advies van de Gezondheidsraad over deze vaccinatie tot stand gekomen?

De Gezondheidsraad heeft - op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - onderzocht hoe jonge baby’s kunnen worden beschermd tegen kinkhoest. De volgende zeven mogelijkheden werden beoordeeld:

 1. Antistoffen toedienen bij geboorte
 2. Eerste prik bij geboorte (d.w.z. de eerste vaccinatie volgens het vaccinatieschema wordt vervroegd gegeven)
 3. Vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap
 4. Vaccinatie van de aanstaande moeder al vóór de zwangerschap
 5. Vaccinatie van moeder en gezinsleden rond geboorte (cocooning)
 6.  Kinkhoest bij pasgeboren baby’s sneller vaststellen en behandelen
 7.  Algemene vaccinatie van oudere kinderen en volwassenen.

De verschillende mogelijkheden zijn beoordeeld aan de hand van zeven criteria, waaronder ziektelast (schadelijkheid van de ziekte), effectiviteit (hoe goed werkt de maatregel) en veiligheid. Aan de hand van bestaand wetenschappelijk onderzoek werden de criteria voor alle opties getoetst. Allleen de optie om vrouwen tijdens de zwangerschap te vaccineren voldoet aan alle criteria. Kijk voor meer informatie op de website van de Gezondheidsraad.

naar boven

Hoe kan ik me laten vaccineren tegen kinkhoest?

Vanaf 2019 wordt deze vaccinatie aangeboden aan alle zwangere vrouwen. Tot die tijd kunt u de prik zelf halen. Dat is dan wel voor eigen kosten. De vaccins zijn alleen op recept verkrijgbaar, via een (huis)arts, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst of vaccinatiecentrum. Voor informatie over de prijs van de vaccinaties kunt u contact opnemen met uw apotheek of vaccinatiecentrum. Op deze website vindt u een overzicht van de geregistreerde vaccins en per vaccin een link naar de bijsluiter. Overleg met uw (huis)arts of met een vaccinatiecentrum of het vaccin voor u geschikt is. Houd er rekening mee dat wanneer een vaccin geregistreerd is, dit niet automatisch betekent dat het ook verkrijgbaar is in Nederland.

Welke kinkhoestvaccins zijn geschikt voor zwangere vrouwen?

De meeste volwassenen hebben al eens een kinkhoestvaccinatie gehad of (ongemerkt) een kinkhoestinfectie doorgemaakt. Daarom is een herhalingsprik voldoende. Dit noemen we een ‘boostervaccinatie’. Een booster bevat een lagere dosering werkzame stoffen (antigenen) dan een vaccin dat bedoeld is voor kinderen die nog niet gevaccineerd zijn. Deze moet wel herhaald worden tijdens iedere zwangerschap. Er bestaat geen vaccin dat alleen beschermt tegen kinkhoest. Het is altijd een combinatievaccin dat ook beschermt tegen difterie en tetanus, en afhankelijk van het vaccin, ook tegen polio. Er is ruime ervaring met het inenten van zwangere vrouwen tegen tetanus, difterie en polio en dit blijkt veilig te zijn voor moeder en ongeboren kind. In Nederland zijn vijf boostervaccins geregistreerd. Het gaat om de volgende vaccins:

Kinkhoestvaccins voor zwangere vrouwen
 

Vaccin (merknaam)

Beschermt tegen

Boostrix®

Kinkhoest, difterie en tetanus

diTekiBooster®

Kinkhoest, difterie en tetanus

Triaxis®

Kinkhoest, difterie en tetanus

Boostrix Polio®

Kinkhoest, difterie, tetanus en polio

Triaxis Polio®

Kinkhoest, difterie, tetanus en polio

Houd er rekening mee dat wanneer een vaccin geregistreerd is, dit niet automatisch betekent dat het ook verkrijgbaar is in Nederland.

naar boven

Bestaat er een vaccin alleen tegen kinkhoest?

Nee, er bestaat geen vaccin dat alleen beschermt tegen kinkhoest. Dat wordt door de fabrikanten niet gemaakt. Het vaccin dat wordt gebruikt is altijd een combinatievaccin. Het beschermt ook tegen difterie en tetanus en soms, afhankelijk van het vaccin, tegen polio. Er is ruime ervaring met het inenten van zwangere vrouwen tegen tetanus, difterie en polio en dit blijkt veilig te zijn voor moeder en ongeboren kind.

 

naar boven

Waaruit bestaat een kinkhoestvaccin?

Een kinkhoestvaccin bevat drie soorten bestanddelen:

 1. Antigenen: dit zijn onschadelijk gemaakte delen van de kinkhoestbacterie waartegen bescherming (immuniteit) wordt opgewekt.
 2. Hulpstoffen (bijv. adjuvantia): dit zijn stoffen die aan het vaccin worden toegevoegd om de werkzaamheid te verbeteren, de houdbaarheid te verlengen, het vaccin stabiel te houden, de toediening te vergemakkelijken, etc. Het zijn stoffen die goed zijn onderzocht en waar al jarenlang ervaring mee is.
 3. Reststoffen: dit zijn de resten van stoffen uit het productieproces van het vaccin. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er ongewenste bacteriën tijdens het productieproces groeien. Deze reststoffen worden, voordat het vaccin in gebruik wordt genomen, zoveel mogelijk verwijderd. Echter, zeer kleine hoeveelheden kunnen nog achter blijven. Het gaat dan om hoeveelheden die geen schade kunnen veroorzaken.

In de bijsluiter staat beschreven uit welke bestanddelen de verschillende kinkhoestbevattende vaccins precies bestaan. U vindt de bijsluiter van elk vaccin door op de naam in bovenstaande schema te klikken. Meer informatie over de verschillende bestanddelen en hun functie is te vinden op de pagina bestanddelen van vaccins.

naar boven

Waarom zitten er aluminiumverbindingen in de kinkhoestbevattende vaccins en zijn deze gevaarlijk voor de ongeboren baby?

In de kinkhoestbevattende vaccins die beschikbaar zijn in Nederland zitten aluminiumverbindingen, zoals aluminiumhydroxide en aluminiumfosfaat. Aluminiumverbindingen behoren tot de groep van hulpstoffen in een vaccin. Hulpstoffen worden toegevoegd om het vaccin beter werkzaam te maken. Aluminiumverbindingen zorgen ervoor dat het vaccin ons afweer(immuun)systeem beter bereikt waardoor de werkzaamheid wordt verhoogd. Aluminium komt overal in de natuur voor. Het zit in de lucht, in ons voedsel en drinkwater. Een volwassene krijgt per dag ongeveer 5-10 mg aluminium binnen.
Ook baby’s krijgen aluminium binnen. Vóór de geboorte krijgen ze kleine hoeveelheden binnen via de navelstreng (8). Na de geboorte via de voeding. In borstvoeding is de hoeveelheid aluminium (in het algemeen) een stuk lager dan de hoeveelheid aluminium die in zuigelingenvoeding zit (9).
De hoeveelheid aluminium in de kinkhoestbevattende vaccins is maximaal 0,5 mg. Dit is vele malen lager dan de hoeveelheid waar volwassenen – ook zwangere vrouwen - elke dag via voedsel aan blootgesteld worden.

Aluminiumverbindingen worden al meer dan 80 jaar gebruikt als hulpstof in vaccins. In deze periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke bijwerkingen van aluminium in deze vaccins. Hierbij zijn geen schadelijke effecten vastgesteld (10). Onderzoek bij zwangere vrouwen die een kinkhoestbevattend vaccin (met aluminium als hulpstof) tijdens de zwangerschap hebben gehad, laat ook geen aanwijzingen zien voor schadelijke effecten bij de pasgeborene (4). Meer informatie is te vinden op de pagina Bestanddelen van vaccins.

In de kinkhoestbevattende vaccins zitten geen andere hulpstoffen (zoals thiomersal of formaldehyde).

naar boven

Waarom staat er in sommige bijsluiters dat er geen toereikende gegevens zijn over het gebruik van het vaccin bij zwangere vrouwen?

Dat komt omdat zwangere vrouwen niet worden meegenomen in studies waarin vaccins worden getest vóór registratie. Het is niet zo dat er verwacht wordt dat het niet veilig is voor zwangere vrouwen of dat er bewijs is dat het schadelijk is voor zwangere vrouwen. Uit verschillende grote studies is gebleken dat kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap veilig is voor de moeder en haar baby (4, 5).

naar boven

Naar informatie voor professionals over de maternale kinkhoestvaccinatie.
 

Referenties

 1. Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie. Den Haag: Gezondheidsraad;  2 december 2015. Nr. 2015/29
 2. de Greeff SC, de Melker HE, van Gageldonk PG, Schellekens JF, van der Klis FR, Mollema L, et al. Seroprevalence of pertussis in The Netherlands: evidence for increased circulation of Bordetella pertussis. PLoSPlos One One. 2010;5(12):e14183.
 3. Amirthalingam G, Andrews N, Campbell H, Ribeiro S, Kara E, Donegan K, et al. Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an observational study. Lancet. 2014;384(9953):1521-8.
 4. Donegan K, King B, Bryan P. Safety of pertussis vaccination in pregnant women in UKUnited Kingdom: observational study. BMJ. 2014;349:g4219.
 5. Kharbanda EO, Vazquez-Benitez G, Lipkind HS, Klein NP, Cheetham TC, Naleway A, et al. Evaluation of the association of maternal pertussis vaccination with obstetric events and birth outcomes. JAMAJournal of the American Medical Association. 2014;312(18):1897-904.
 6. Vizzotti C, Neyro S, Katz N, Juarez MV, Perez Carrega ME, Aquino A, et al. Maternal immunization in Argentina: A storyline from the prospective of a middle income country. Vaccine. 2015.
 7. Morgan JL, Baggari SR, McIntire DD, Sheffield JSJoint Strike Fighter. Pregnancy outcomes after antepartum tetanus, diphtheria, and acellular pertussis vaccination. Obstet Gynecol. 2015;125(6):1433-8.
 8. Kruger PC, Schell LM, Stark AD, Parsons PJ. A study of the distribution of aluminum in human placental tissues based on alkaline solubilization with determination by electrothermal atomic absorption spectrometry, Metallomics 2010;2(9):621–627.
 9. Aguilar F. Autrop H, Barlow S, et al. Safety of aluminium from dietary intake. Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC). The EFSAEuropese Voedselveiligheidsautoriteit Journal 2008;754:1-34.
 10. http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/ScienceResearch/ucm284520.htm
   

Hoe werkt een inenting?

(Beeldtitel: Hoe werkt een inenting? Een animatie.)

STILTE

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Bacteriën en virussen daar kun je ziek van worden.
Krijg je een ziekte, zoals bijvoorbeeld mazelen dan bouw je afweer op, zodat je die ziekte niet nog een keer krijgt.
Met een inenting bouw je afweer op zonder eerst ziek te worden.
Een vaccin bestaat uit verzwakte of kleine deeltjes van virussen of bacteriën.
Je lichaam maakt hiertegen antistoffen aan.
Als je in de toekomst in aanraking komt met de echte virussen of bacteriën dan herkent je lichaam die en worden snel extra antistoffen aangemaakt.
Je wordt dan niet of veel minder ziek.
Soms zijn daar meerdere inentingen voor nodig.
De virussen of bacteriën in een vaccin zijn dood of zo zwak dat je de ziekte niet echt krijgt.
Soms kun je bijwerkingen krijgen na een inenting bijvoorbeeld een pijnlijke arm of koorts.
Deze klachten verdwijnen meestal na een of twee dagen.
Daarna ben je beter beschermd tegen de ziekte.

(Beeldtekst: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. rijksvaccinatieprogramma.nl.)