Overzicht van de afspraken voor de afhandeling van klachten bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker vallen onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZi). Daarmee zijn de verantwoordelijke partijen ook gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en dienen de partijen de klachtenafhandeling conform deze wet te hebben ingericht.  

Volgens de Wkkgz, die per 1 januari 2016 is ingegaan, dienen zorgverleners onder meer te regelen dat mensen gratis terecht kunnen bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder en dienen zij aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Heeft een deelnemer een klacht over (de uitvoering van) het bevolkingsonderzoek dan moet duidelijk zijn waar hij of zij met de klacht terecht kan. In de notitie klachtenafhandeling (versie 2, april 2017) is beschreven hoe dit in het bevolkingsonderzoek geregeld wordt. 

Bekijk de notitie via de link in de kolom 'Download'.