Klebsiella zijn bacteriën die oorspronkelijk voorkomen in de darmen, waar ze geen ziekte veroorzaken. Klebsiella Oxa oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase (oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase)-48 is een bijzondere variant van de bacterie. Deze variant heeft eigenschappen die ervoor zorgen dat hij bijna alle antibiotica kan afbreken. Hierdoor is het moeilijk om een infectie met deze bacterie te behandelen.

Mensen kunnen Klebsiella Oxa oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase (oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase)-48 bij zich dragen zonder ziek te worden. De bacterie is vooral aanwezig in de darmen. Gezonde mensen worden over het algemeen niet ziek van de bacterie en raken hem op den duur vanzelf weer kwijt.

Mensen met een ziekte; bijvoorbeeld chronische longziekten, na een operatie of met verwondingen, die in een verpleeghuis of ziekenhuis zijn opgenomen kunnen een infectie krijgen door Klebsiella. Voorbeelden van een dergelijke infectie zijn: longontsteking, wondinfecties en bloedinfecties.

Mensen kunnen elkaar met Klebsiella Oxa oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase (oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase)-48 besmetten door direct contact via de handen. Hierop bestaat vooral in de gezondheidszorg een risico, omdat daar veel zorgcontacten zijn zoals een patiënt helpen met aan/uitkleden, douchen, aantrekken van steunkousen en wondverzorging. De bacteriën kunnen zich niet door de lucht verspreiden.

Wie lopen extra risico?

Iedereen kan drager worden van Klebsiella Oxa oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase (oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase)-48, maar voor gezonde mensen is het risico klein om er klachten van te krijgen. Klebsiella Oxa-48 zal vaker voorkomen in een omgeving waar bepaalde soorten antibiotica worden gebruikt, zoals in een ziekenhuis of verpleeghuis. Omdat de bacterie ongevoelig is voor bijna alle antibiotica, kan hij zich juist daar gemakkelijk verspreiden.

In ziekenhuizen en verpleeghuizen worden Klebsiella Oxa-48 infecties vooral gezien bij:

 • patiënten op Intensive Care afdelingen;
 • patiënten die antibiotica gebruiken;
 • patiënten met open wonden;
 • patiënten met chronische longziekten;
 • patiënten met een implantaat, infuus of katheter;
 • patiënten met een verzwakte afweer.

Er wordt alles aan gedaan om verspreiding in ziekenhuizen en verpleeghuizen te voorkomen:

 • Patiënten met Klebsiella Oxa oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase (oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase)-48 in ziekenhuizen en verpleeghuizen worden apart verpleegd en behandeld.
 • Medewerkers die voor besmette patiënten zorgen, moeten extra maatregelen nemen. Zij trekken handschoenen en een schort met lange mouwen aan voor het uitvoeren van directe zorgcontacten en het schoonmaken van toilet en douche. In sommige gevallen doen zij ook een mondkapje voor.
 • Goede hygiëne toepassen. Dit verkleint de kans op besmettingen. Daarom hebben zorginstellingen richtlijnen om schoon te maken. Ook een goede handhygiëne is erg belangrijk. Alle patiënten en alle medewerkers moeten daarom altijd hun handen wassen in de volgende situaties:
 1. voor het eten
 2. na toiletgang
 3. na snuiten van de neus
 4. na hoesten en niezen
 5. na lichamelijk onderzoek
 6. voor en na wondbehandeling of –verzorging 
 • Vanwege het risico op besmetting met Klebsiella, worden kweken afgenomen bij patiënten die in een ziekenhuis verblijven waar Klebsiella Oxa-48 voorkomt. Zij worden tijdelijk apart verzorgd totdat blijkt dat zij niet besmet zijn.
 • Personen die besmet zijn met Klebsiella Oxa oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase (oxacilline hydrolyserend metallo betalactamase)-48, moeten dit melden als zij behandeld of opgenomen worden in een ziekenhuis of verpleeghuis. Dan kan de instelling maatregelen nemen om te voorkomen dat mogelijk verspreiding optreedt.
 • Als je besmet bent met Klebsiella Oxa-48, moet je algemene hygiënemaatregelen nemen, zoals een goede handhygiëne en een apart toilet gebruiken, dat niet wordt gebruikt door anderen.
 • Wanneer je bent opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis is het belangrijk dat je de instructies van de medewerkers opvolgt. Medewerkers nemen zelf ook maatregelen als zij je verzorgen.
 • Ook voor familie die op bezoek komt, is handhygiëne erg belangrijk. Voor familieleden is het risico om Klebsiella Oxa-48 op te lopen en daar klachten van te krijgen heel klein, maar indien zij zelf werken in de zorg, kunnen ze de bacterie wel overdragen naar andere patiënten.
 • Medewerkers in de zorg zijn meestal geen, of slechts kortdurend, drager van Klebsiella Oxa-48. Daarom worden bij hen in principe geen kweken afgenomen. Dragerschap bij medewerkers leidt niet tot besmetting van cliënten als door de medewerker de hygiënemaatregelen goed worden nageleefd.