Waarom aanbevelingen voor de gezondheidseffecten van kleurenpoeders?
Uit onderzoek in Duitsland is duidelijk geworden dat kleurenpoeders luchtweg- en oogirritatie kunnen geven. Daarbij kan de fijnstofbelasting door de grote hoeveelheid kleurenpoeder in de lucht ademhalingsproblemen veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen. De aanbevelingen voor de organisatoren en deelnemers van evenementen met kleurenpoeders zijn bedoeld om de kans op nadelige gezondheidseffecten te verkleinen.

Als het RIVM afraadt om kleurenpoeders bij evenementen te gebruiken, waarom geeft het RIVM dan wel preventieve maatregelen aan?
Het is aan overheden, evenementenorganisatoren en deelnemers aan evenementen om te besluiten of zij evenementen willen organiseren of bijwonen, waar kleurenpoeders worden gebruikt. Het RIVM adviseert overheden vanuit gezondheids- en veiligheidskundig oogpunt.

Hoe weet ik of het kleurenpoeder dat ik wil gebruiken veilig is?
Het te gebruiken kleurenpoeder is veilig als het niet-brandbaar en niet-stofexplosief is én is  samengesteld op basis van zetmeel, enkel in de Europese Unie toegelaten levensmiddelenkleurstoffen bevat en vrij is van vervuilingen en allergenen.  De producent is in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid van het product. Op de website van de producent is hier normaal gesproken meer informatie over te vinden.

Heeft RIVM ook zelf onderzoeken aan kleurenpoeders uitgevoerd, of beschrijft RIVM alleen de gestandaardiseerde testen die uitgevoerd dienen te worden?
Het RIVM heeft zelf geen testen uitgevoerd of laten uitvoeren met betrekking tot de gevaren van brand en stofexplosie aan kleurenpoeders. De informatie in de brief en bijlage is gebaseerd op de huidige (inter-)nationale kennis over kleurenstoffen. Het RIVM beveelt aan een aantal gestandaardiseerde testen met het kleurenpoeder uit te voeren, zodat kan worden vastgesteld of het kleurenpoeder niet-brandbaar is en niet gevoelig is voor stofexplosie. In de bijlage van de brief staat beschreven welke gestandaardiseerde testen er uitgevoerd moeten worden om vast te stellen of het kleurenpoeder veilig is met betrekking tot brand en stofexplosie.

Wie controleert of kleurenpoeders veilig zijn?
De producenten van kleurenpoeders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun product. Daarbij hebben de organisatoren van evenementen een verantwoordelijkheid ten aanzien van de producten die zij tijdens een evenement gebruiken. De kleurenpoeders vallen onder de Warenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) is de overheidsinstantie waar kleurenpoeders onder vallen en controleert of kleurenpoeders veilig zijn voor consumenten.

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn gezondheid en kleurenpoeders?
Voor vragen over uw gezondheid in relatie tot kleurenpoeders kunt u contact opnemen met de huisarts, of uw regionale GGD.