Het RIVM maakt deel uit van een samenwerkingsverband van 5 kenniscentra en instituten, het kenniscentrum Healthy Urban Living (RIVM, Universiteit Utrecht, KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), Deltares en TNO). De enorme en snelle veranderingen in de stedelijke leefomgeving en leefstijlen vragen om de ontwikkeling en toepassing van integrale kennis.

Het Kenniscentrum Healthy Urban Living biedt instrumenten, kennis en informatie voor ontwerp, ontwikkeling en beheer van klimaatbestendige en klimaatneutrale steden.

Wereldwijd woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en dat aandeel neemt snel toe. Intensiever ruimtegebruik in steden zorgt ervoor dat ze steeds compacter worden en dat de bevolkingsdichtheid toeneemt. Veel steden liggen aan de kust of in deltagebieden waar het overstromingsrisico toeneemt door de gevolgen van klimaatverandering waaronder zeespiegelstijging, verhoogde rivierafvoeren en extremere neerslag.

Aantasting van de leefomgeving

Overstromingen en ernstige schade door steeds frequentere wateroverlast leiden tot aantasting van een gezonde en vitale leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen hittegolven door klimaatverandering vaker en heviger voorkomen. Daar komt bij dat de toenemende compacte bouw in steden snel leidt tot hogere temperaturen ('hitte-eilanden'). Bijbehorende gezondheidsrisico’s zijn hittestress en een toename van mortaliteit onder ouderen en mensen met hart- en vaatziektes.

Klimaatverandering vraagt om nieuwe concepten voor stedelijk ontwerp en inrichting die extremere weersomstandigheden goed kunnen doorstaan. Een goede inrichting kan de stad meer klimaatbestendig en meer klimaatneutraal maken. Het samenwerken van de partner instituten op dit onderwerp geeft bij uitstek de mogelijkheid om de aanwezige brede kennis te integreren en tot nieuwe concepten te komen.