Deze literatuurdatabase biedt een compleet overzicht van economische evaluaties van preventieve interventies die sinds 2005 zijn verschenen. De studies zijn gerubriceerd naar de ziekte waar de preventieve interventie zich op richt.

Via een regelmatige zoektocht in Medline en Scopus worden zo goed als alle economische evaluaties van preventieve maatregelen gesignaleerd. De titels en abstracts worden gescreend op relevantie, maar de studies worden niet beoordeeld op kwaliteit.

Een aantal interventies, dat -op het moment van schrijven- nog niet systematisch in Nederland zijn ingevoerd en waarvan eerste aanwijzingen zijn dat deze (kosten)effectief en kansrijk zijn voor implementatie, zijn uitgewerkt in de vorm van factsheets. Ook deze informatie is te vinden in de literatuurdatabase.

Ga naar de Literatuurdatabase kosteneffectiviteit preventie