Het regionaal centrum draagt er zorg voor dat bij alle uitvoerders van de foetale nekplooimeting (NT) jaarlijks een kwantitatieve en een kwalitatieve beoordeling van de wijze waarop de NT wordt gemeten plaatsvindt. In dit document worden de kwantitatieve en kwalitatieve wijze van beoordeling en de daarbij behorende scores beschreven. Hierna worden de acties benoemd die hierop kunnen volgen.

Versie 2 vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale Screening op 28 november 2013.

In de kolom 'download' kunt u de informatie over de kwaliteitsbeoordeling vinden.