De kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door de Regionale Centra tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek-echoscopist.

In de Kwaliteitsbeoordeling SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek staan de beoordelingscriteria. De beoordeling zelf is uitgewerkt in een scoringsformulier en beoordelingsrapport.