Versie 5, vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na advisering door de Programmacommissie Prenatale Screening op 6 december 2018.

U vind de kwaliteitseisen in de kolom 'Download'.