Overeenkomst tussen de screeningsorganisatie en endoscopisten die coloscopieën uitvoeren na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Alleen endoscopisten die voldoen aan alle landelijke toelatingseisen, kunnen coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek uitvoeren. Na een succesvol doorlopen toelating wordt met elke endoscopist een kwaliteitsovereenkomst opgesteld, als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met het coloscopiecentrum.

De kwaliteitsovereenkomst is een bijlage van de samenwerkings-overeenkomst tussen het coloscopiecentrum waar de endoscopist werkzaam is en de screeningsorganisatie.

Bekijk de kwaliteitsovereenkomst via de link in de kolom 'Download'.

Bijlagen bij de kwaliteitsovereenkomst
1. Landelijke kwaliteitseisen endoscopist
2. Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker
3. Protocol Toelating en auditing coloscopie