De hygiënerichtlijn voor arrestantenverblijvenis opgesteld in 2010 en herzien in 2015. De versie september 2015 betreft de definitieve versie.

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.

Let op: de checklist en het rapport zijn verouderd.