In dit hygiëneadvies worden de minimale normen beschreven die in verschillende omstandigheden kunnen worden toegepast. Het volgen van deze normen geeft niet de garantie dat de handeling veilig is voor de cliënt.

Dit document geeft geen informatie over gezondheidseffecten van cupping en behandelt geen gezondheidsrisico’s anders dan het risico op overdracht van micro-organismen.

Dit advies is opgesteld door deskundigen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, met medewerking van deskundigen van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en adviseurs van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOILandelijk Overleg Infectieziekten) en is niet als LCHV-richtlijn vastgesteld.