De hygiënerichtlijn voor opvangcentra voor dak- en thuislozen en sociale pensions is in 2008 opgesteld en herzien in 2009 en 2013. De versie maart 2014 betreft de definitieve versie.

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.