De hygiënerichtlijn voor GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en is opgesteld in 2007 en herzien in 2009 en 2012. De versie augustus 2012 betreft de definitieve versie.

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.