Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft geen richtlijnen ontwikkeld voor grootkeukens en horeca. Wel is het LCHV betrokken bij de ontwikkeling van de Hygiënecode voor Instellingen en de Hygiënecode voor Woonvormen van het Voedingscentrum. Deze zijn bij het Voedingscentrum te verkrijgen.

Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft wel checklists voor de betreffende locaties ontwikkeld. Voor richtlijnen betreffende horeca verwijzen wij u naar het Kenniscentrum horeca. Voor richtlijnen betreffende contractcatering verwijzen wij u naar de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties,  Veneca.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.