De hygiënerichtlijn voor publieksvoorzieningen is opgesteld in 2009 en herzien in 2014. De versie december 2014 met wijziging juli 2017 betreft de definitieve versie.

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.

Let op: de checklist en het rapport zijn verouderd.