Per bedrijf worden per ronde 1 tot 4 mengmonsters gemaakt en vervolgens geanalyseerd op een groot aantal componenten zoals algemene parameters, nutriënten en metalen.

De mengmonsters worden geanalyseerd in het analytisch chemisch laboratorium van TNO.

De geanalyseerde parameters zijn:

  • Algemene paramaters: elektrische geleidbaarheid (ECEuropean Commission), zuurgraad (pH) en opgeloste organische stoffen (DOC);
  • Stikstof componenten: nitraat (NO3), ammonium (NH4), en opgelost totaal-stikstof (N-totaal);
  • Fosfor componenten: ortho-fosfaat en opgelost totaal-fosfor (P-totaal);
  • Macro-elementen: Natrium (Na), Kalium (K), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Sulfaat (SO4), Chloor (Clchloride);
  • Spoorelementen: Ijzer (Fe), Arseen (As), Cadmium (Cd), Koper (Cu), Chroom (Cr), Mangaan (Mn), Nikkel (Ni), Lood (Pb), Zink (Zn).

Andere informatiebronnen