Per bedrijf worden per ronde 1 tot 4 mengmonsters gemaakt en vervolgens geanalyseerd op een groot aantal componenten zoals algemene parameters, nutriënten en metalen.

Laboratoriumanalyses

De mengmonsters worden geanalyseerd in het analytisch-chemisch laboratorium van TNO. De geanalyseerde parameters zijn:

  • Algemene parameters: elektrische geleidbaarheid (EC), zuurgraad (pH) en opgeloste organische stoffen (DOC);
  • Stikstof componenten: nitraat (NO3), ammonium (NH4), en opgelost totaal-stikstof (N-totaal);
  • Fosfor componenten: ortho-fosfaat en opgelost totaal-fosfor (P-totaal);
  • Macro-elementen: Natrium (Na), Kalium (K), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Sulfaat (SO4), Chloor (Clchloride);
  • Spoorelementen: IJzer (Fe), Arseen (As), Cadmium (Cd), Koper (Cu), Chroom (Cr), Mangaan (Mn), Nikkel (Ni), Lood (Pb), Zink (Zn).

Andere informatiebronnen