Hoe bemonsteren we het bodemvocht?

Als het grondwater dieper zit dan circa 5 meter beneden maaiveld wordt het bodemvocht geanalyseerd. Dit type bemonstering vindt met name plaats in de Lössregio waar de grondwaterstand laag is.

 

Bodemvocht: boren en grond verzamelen

Handmatig wordt met een Edelmanboor een traject van 150 – 300 cm beneden maaiveld bemonsterd. Hiermee bemonsteren we het water dat recent uit de wortelzone is gespoeld. De boorkernen van steeds circa 10 cm vangen we op in 15 plastic bakjes. Uit deze bakjes scheppen we steeds een deelmonster in een glazen pot. 

Centrifugeren en analyseren

De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd naar het analyselaboratorium vanTNO. Hier wordt de verzamelde grond overgebracht in buizen en gecentrifugeerd, zie de foto. Het aangehechte grondwater wordt uit de grond geslingerd, opgevangen en vervolgens geanalyseerd op diverse componenten, waaronder nitraat, fosfaat en zware metalen.

Weersgesteldheid

De weersgesteldheid is van invloed op de monstername van bodemvocht. Bij regen worden de boorkernen nat en treedt er verdunning op. Bij felle zon is er grote kans op verdamping van het bodemvocht. Om hier zo min mogelijk last van te hebben bemonsteren we in de periode oktober tot en met december.