Hoe bemonsteren we het oppervlaktewater?

Slootwaterbemonstering

Het slootwater bemonsteren we met een maatbeker die eventueel aan een telescoopstok is bevestigd. De maatbeker scheppen we vol met water door deze in het midden van de watergang volledig onder te dompelen. De opwerveling van bodemslib proberen we daarbij zoveel mogelijk te voorkomen. Met het water in de maatbeker wordt eerst het monsterflesje gespoeld voordat deze volledig wordt afgevuld. 

Sloottypen

Bij de slootwaterbemonstering onderscheiden we twee soorten sloten. De bemonsteringsstrategie verschilt per sloottype.

Bedrijfssloten

Dit zijn sloten die in een afvoersituatie slechts water van het bedrijf bevatten en niet gevoed worden met water afkomstig van andere bedrijven.

Doorgaande sloten

Dit zijn sloten die water van het bedrijf afvoeren, maar bovenstrooms bedrijfsvreemd water aanvoeren.

Filtreren en analyseren

In het laboratorium worden de slootwatermonsters via een 0,45 μm filter gefiltreerd en daarna geanalyseerd.