Veldbepalingen tijdens de monsternemingen

Tijdens de monsternemingen worden ook diverse bepalingen in het veld uitgevoerd. Sommige bepalingen zijn specifiek voor het watertype dat bemonsterd wordt. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste bepalingen samengevat die op ieder monsterpunt worden uitgevoerd.

parameter

grondwater

drain/greppel

water

bodemvocht

oppervlakte-

water

X-Y coördinaat

X

 

X

 

grondwaterstand

X

 

 

 

weersgesteldheid

X

 

X

X

luchttemperatuur

X

 

 

 

gewastype

X

 

X

 

nitraat

X

 

 

 

elektrische

geleidbaarheid (EC)

X

 

 

 

zuurgraad pH

X

 

 

 

opgelost zuurstof

X

 

 

 

bodemprofielbeschrijving

X

 

X

 

bodemmonster-traject

 

 

X

 

kenmerken sloot

 

 

 

X

kenmerken

drain/greppel

 

X