In het veld vinden analyses plaats van het bemonsterde water. Daarnaast worden in het veld ook kenmerken van het bedrijf en van het monsterpunt vastgelegd. Dit noemen we de veldbepalingen.

Veldbepalingen 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste bepalingen samengevat die op ieder monsterpunt worden uitgevoerd. 

 

grondwater

drain/greppelwater

bodemvocht

oppervlaktewater

Parameter        

X-Y coördinaat

X

 

X

 

grondwaterstand

X

 

 

 

weersgesteldheid

X

 

X

X

luchttemperatuur

X

 

 

 

gewastype

X

 

X

 

nitraat

X

 

 

 

elektrische geleidbaarheid (EC)

X

 

 

 

zuurgraad pH

X

 

 

 

opgelost zuurstof

X

 

 

 

bodemprofielbeschrijving

X

 

X

 

bodemmonstertraject

 

 

X

 

kenmerken sloot

 

 

 

X

kenmerken drain/greppel

 

X