Uitleg van bepalingen in het grondwater

In het veld worden gelijk met de monsterneming van het grondwater (het verzamelen van dit water in monsterflessen) op ieder monsterpunt een aantal bepalingen uitgevoerd. De belangrijkste zijn hieronder samengevat.

Algemeen:

  • GPSGlobal Positioning System-coördinaten van het monsterpunt
  • grondwaterstand
  • weersgesteldheid
  • luchttemperatuur

Grondwater:

Bodem:

Hoe bemonsteren we het grondwater?

Deze video gaat over het nemen van watermonsters voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid met de openboorgatmethode. Aan het woord komen veldonderzoeker Willem Leijns en projectcošrdinator Monique Wolters.