Uitleg van de meetmethoden in het veld

Behalve nitraat worden in het veld nog een aantal andere parameters in het grondwater gemeten.

Elektrische geleidbaarheid

De elektrische geleidbaarheid (ECElectrical Conductivity) wordt alleen in het veld en niet in het laboratorium gemeten. De ECElectrical Conductivity-waarde is een belangrijke grootheid om de chemische analyses in het laboratorium te valideren.

Zuurgraad (pH)

De zuurgraad (pH) wordt alleen in het veld en niet in het laboratorium gemeten. De zuurgraad wordt gebruikt om de chemische analyses in het laboratorium te valideren. Zo is bekend dat aluminium en zware metalen alleen binnen een bepaalde pH range voor kunnen komen.

Zuurstof (O2)

Ook zuurstof wordt alleen in het veld en niet in het laboratorium gemeten. Onder anaerobe omstandigheden kan denitrificatie (afbraak van nitraat) voorkomen, daarom is het belangrijk de zuurstofconcentratie te kennen.

 

De doorstroomcel met elektrodes (links) en de multimeter (rechts). Bovenaan staat de slangenpomp die het grondwater uit het boorgat en door de doorstroomcel pompt.

De meting van de elektrische geleidbaarheid, zuurgraad en zuurstof vindt plaats in een zogenaamde doorstroomcel (zie foto). Zoals de naam al zegt wordt het opgepompte grondwater door de doorstroomcel geleid. In de doorstroomcel zijn de meetelectrodes voor de genoemde parameters geplaatst. Deze electrodes zijn aangesloten op een multimeter waarop de concentraties afgelezen kunnen worden.