Instanties die het meetnet beheren.

RIVM en Wageningen Economic Research, voorheen LEI Landbouw Economisch Instituut (Landbouw Economisch Instituut) Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research ) (WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research)). Het RIVM is verantwoordelijk voor het monitoren van de milieukwaliteit en de WUR verzamelt informatie over bedrijfvoering, bemesting en mineralenhuishouding op landbouwbedrijven.

De WUR heeft ook een LMM website, en op agrimatie worden de onderzoeksresultaten gedeeld.