Regelmatig verschijnen er publicaties van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Op deze pagina vindt u rapporten over de resultaten van het meetnet en over de methodiek die we in het meetnet gebruiken.

Ook hebben we enkele publicaties opgenomen van projecten die aan het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid gerelateerd zijn, zoals de Nitraatrichtlijnrapportage. Daarnaast kunt u recente artikelen vinden over het LMM, die we in vakbladen hebben gepubliceerd.

De publicaties op deze pagina zijn uitgekomen in de periode 2016-2021. Publicaties vóór 2016 vindt u terug in de twee pdf-bestanden onderaan deze pagina. Het LMM geeft ook regelmatig nieuwsbrieven uit.

Basismeetnet

Sinds 2011 publiceren we de resultaten van het Basismeetnet in de vorm van een webrapportage.  Ga naar deze webrapportages.

Rapporten over methode en procedures

Aan het LMM gerelateerde publicaties

De resultaten van het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid worden gebruikt om te voldoen aan een aantal nationale of in Europees kader opgelegde verplichtingen. Ook worden de resultaten gebruikt voor studies en onderzoeken ter onderbouwing van toekomstige beleidsmaatregelen. De resultaten van het Basismeetnet worden onder andere gebruikt voor de Nitraatrichtlijnrapportage. Dit is de verplichte vierjaarlijkse rapportage die Nederland in het kader van de Nitraatrichtlijn bij de Europese Commissie moet indienen. De meeste recente rapportages staan hieronder.

 

Nederlands

Engels

Artikelen

 • Spijker, J., Fraters, D., Vrijhoef, A. (2021) A machine learning based modelling framework to predict nitrate leaching from agricultural soils across the Netherlands. Environ. Res. Commun. 3, 045002.

 • Rozemeijer, J., Noordhuis, R., Ouwerkerk, K., Dionisio Pires, M., Blauw, A., Hooijboer, A., van Oldenborgh, G.J. (2021) Climate variability effects on eutrophication of groundwater, lakes, rivers, and coastal waters in the Netherlands. Science of the Total Environment 771, 145366.

 • Schepens, J.A.B., Lukács, S, Hooijboer, A.E.J., Buijs, S., van der Wal, A. (2020)  Waterkwaliteit: Van sloten op landbouwbedrijven tot regionale oppervlaktewateren. H20 Water Matters, december 2020, 12-15.

 • Schepens, J.A.B., Lukács, S, Hooijboer, A.E.J., Buijs, S., van der Wal, A. (2020) Water quality: From agricultural ditches to regional surface waters. H20 Water Matters, Edition 2, 2020.
 • Blokhuis, C., Schepens, J.A.B., van der Wal, A. (2020) Een afweging van bodem-, water- en luchtdoelstellingen. Bodem 2020 (6): 37:39. 

 • Hooijboer, A., Rozemeijer, J., Fraters, D., Tenner, E. (2020) WaterSNIP : Een nieuwe manier om de waterkwaliteit te monitoren. Stromingen, 26(2020)1: 81-92.

 • Kronvang, B., Wendland, F., Kovar, K., Fraters, D. (2020) Land Use and Water Quality. Water 2020(12), 2412: 9 pages https://doi.org/10.3390/w12092412.

 • van der Wal, A. Hennen, W., de Koeijer, T .(2019) Bodem- en waterkwaliteit in de Nederlandse landbouw. Relatie tussen bodemorganische stof en nitraatuitspoeling op melkveebedrijven op zandgrond. Bodem 2019, (5):34-36.

 • Hooijboer, A., Fraters, D. Verloop, K. (2017) Het effect van rotatie van maïs en gras op de nitraatuitspoeling. H2O Water Matters, december 2017, 21-24.
 • Hooijboer, A. Fraters, D. Verloop, K. (2017) The effect of the rotation of maize and gras on nitrate leaching. H2O Water Matters, Edition 2, 2017. 
 • Spijker, J. Vrijhoef, A. (2017) Data Science is de wetenschap achter Big data - Ruimtelijk beeld nitraatconcentraties in grondwater. Bodem, 3: 14-16.
 • Fraters, D., Boom, G. J.F.L., Boumans, L.J.M., De Weerd, H., Wolters, M. (2017). Extraction of soil solution by drainage centrifugation - effects of centrifugal force and time of centrifugation on soil moisture recovery and solute concentration in soil moisture of loess subsoils. Environmental Monitoring and Assessment, 189:83.