De Regionale Centra stemmen hun werkwijze af in het Platform RC daar waar dat nodig is. In de landelijke werkwijze is bij elke voorwaarde die vanuit de WBOWet op het bevolkingsonderzoek-vergunning gesteld is aan de RC’s aangegeven op welke wijze de RC’s daaraan voldoen.

U vindt de werkwijze in de rechterkolom