Datum: 11 december 2019

Locatie: RIVM | A. van Leeuwenhoeklaan 9 | Bilthoven | T-zalen

Tijdens het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)-symposium bespreken we samen de toekomst van ons werk binnen de infectiepreventie en de technische hygiënezorg. Welke kansen en knelpunten zien we? Waar willen we naar toe en wat willen we anders doen? Wat gaat goed en kan misschien nog beter, en op welke wijze dan? Wat zijn de nieuwe inzichten en wat voor gevolgen heeft dit voor de hygiënerichtlijnen?

Op dit soort vragen wordt ingegaan tijdens het LCHV-symposium.

10.00-11.00 Plenair Landelijk Overleg Hygiëne en Veiligheid
11.30 Opening symposium
11.30

Infectieprevenetie, waar doen we het voor?
Jim van Steenbergen

11.50 Een andere kijk op hygiëne(richtlijnen)
Doelgerichte hygiëne en risico-inschatting
Alvin Bartels, LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)
12.15 Veelbelovende initiatieven

Wat leren we van elkaar?                                   

 • Een kind kan de was doen
  Hygiëne op het consultatiebureau
  Trea Boersema, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Groningen
   
 •  Samenwerking THZ Technische Hygienezorg (Technische Hygienezorg)-IZB Infectieziektebestrijding (Infectieziektebestrijding), GGD Hollands Noorden
  José Kramer, GGD Hollands Noorden
   
 • Bewaking kennisniveau GGD Kennemerland
  Marjolijn Huijser en Vera Barink, GGD Kennemerland
12.45

Lunch & thematafels
Praat van 13.00-13.25 uur mee bij een tafeldiscussie.  
Wat speelt er op het gebied van:                                                            

 • Legionellapreventie 
 • Tatoeage & piercing
 • Evenementen en voedselveiligheid
 • Ship sanitation
 • ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)
 • Reinigen en/of desinfectie
13.30

Parralelsessies in 2 zalen tot 14.00 uur

De rol van ILenT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) in de haven en hoe wij kunnen samenwerken
En de samenwerking met izb als er een uitbraak is.
Tanja Hartog, GGD Kennemerland en Norwin Kraaij, ILenT                                 

Evenementen

 • De WC–calculator.  Wat zeggen de cijfers?
 • What’s new or not? 
  (Handboek evenementen Veiligheid en de Landelijke handreiking Evenementen)
 • Gastro-enteritis uitbraak op de internationale Jamborette in Haarlem (door Anke Swinkels, GGD Kennemerland)

  Hella Kok, GGD Amsterdam

14.15

Richtlijnen & autonomie in je werk als adviseur
Peter Molenaar, LCHV

14.45

Desinfecteren; doen we het nog (goed)?
Leo van der Laan, GGD  Noord- en Oost- Gelderland

15.05

Technische Hygiënezorg in de toekomst, waar willen  we heen?
Welke ontwikkelingen zijn veelbelovend?
Wat verwachten we van onszelf?
Thijs Veenstra, LCHV

15.30

Afsluiting & borrel na afloop
Thijs Veenstra, LCHV