Richtlijnen infectieziektebestrijding Vlaanderen

De eerste editie van de Richtlijnen Infectieziektebestrijding Vlaanderen is verschenen. In een samenwerkingsproject tussen het RIVM en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) van het RIVM aangepast aan de Vlaamse situatie. Vooral de gegevens over de epidemiologie, de te nemen maatregelen en de betrokken organisaties zijn veranderd. De richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en de opinie van experts.
http://www.zorg-en-gezondheid.be/richtlijneninfectieziektebestrijding/

Norovirus- en calicivirusinfectie

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam heeft een korte film gemaakt: ‘Norovirus, je ziet het niet maar het is er wel’. De film is vooral bedoeld voor medewerkers van verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met een uitbraak van norovirus. In de film is te zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen, met als belangrijkste maatregel het handen wassen.
http://rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/C/Calicivirusinfectie/Voorlichtingsfilm_over_norovirus

Chlamydia trachomatis

Wijziging in paragraaf 10. De geïntensiveerde surveillance van lymphogranuloma venereum (LGV Lymphogranuloma venereum (Lymphogranuloma venereum)) van het RIVM is inmiddels gestopt. Alle gebruikers (medewerkers van soapoliklinieken) van het soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening )-EPD Elektronisch patiëntendossier (Elektronisch patiëntendossier ) (Electronisch Patiënten Dossier) kunnen LGV hierin melden, dan komt het automatisch in het SOAP Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation)-systeem (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation) terecht.

Hepatitis B

Vanaf 1 januari 2012 wordt hepatitis B-vaccinatie van druggebruikers niet langer aangeboden in het kader van het hepatitis B-vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Vaccinatie van individuele drugsgebruikers tegen hepatitis B wordt per 1 januari 2012 geregeld via de verslavingszorg. Druggebruikers die voor 1 januari 2012 al begonnen zijn aan hun vaccinatiereeks wordt in 2012 op kosten van het programma wel de mogelijkheid aangeboden om hun vaccinatiereeks af te maken.

Influenza

Het A(H1N1)-virus dat in 2009 de grieppandemie veroorzaakte heet sinds 26 september 2011: 2011 A(H1N1)pdm09. De naam is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization )) aangepast, om verwarring over de naam te voorkomen en om toch nog onderscheid te kunnen maken tussen de seizoensgriep A(H1N1) en het pandemische griepvirus.

Shigellose

De paragraaf Diagnostiek is gewijzigd met medewerking van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)). Hierin komt nu ook de rol van polymerase chain reaction (PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)) aan de orde.

Voor een overzicht van de LCI-richtlijnen zie:
http://rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen óf http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/L/LCI_Richtlijnen

Brochure Landelijke advisering bij infectieziektedreiging en -crises

Er is een nieuwe folder verschenen over het Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)), het Deskundigenberaad (DB) en het Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO). De folder beschrijft de rol en werkwijze van het OMT en het DB. Ook worden het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) en het Arbo Management Team (AMT) beschreven. De folder is verstuurd aan onder andere aan alle artsen infectieziektebestrijding en GGD’en (hoofd afdelingen Algemene gezondheidszorg) in Nederland.
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2011/Folder_Landelijke_advisering_bij_infectieziektedreigingen_en_crises

Richtlijnenquiz in januari 2012 van start!

Nieuwsgierig naar uw kennis van de LCI-richtlijnen infectieziektebestrijding? Vanaf 16 januari staat er elke twee weken een nieuwe kennistest op de website. Artsen infectieziektebestrijding stelden de vragen op. Door middel van 5 tot 10 vragen komt u erachter hoe goed u een richtlijn kent. Benieuwd? Kijk dan vanaf 16 januari op de website.
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Infectieziekte_informatie_voor_professionals/Test_je_kennis

Zwangerschap en infectieziekten

De informatie voor professionals en de publieksinformatie uit de toolkit die voorheen op de site Zwangerschap en infectieziekten stonden, zijn nu samengevoegd op de nieuwe site. De komende tijd zullen we alle teksten nalopen en waar nodig aanvullen. Mist u iets? Dan horen we dat graag.
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/Z/Zwangerschap_en_infectieziekten

 

RSS-Infectieziekten

Met RSS-feed is het mogelijk om nieuws en veranderingen op een website te ontvangen. U kunt zich nu ook abonneren op RSS feeds van het RIVM. http://rivm.nl/RSS Er is een aparte feed voor infectieziekten. Hiermee bent u direct op de hoogte als er een nieuwsbericht verschijnt of als een richtlijn is aangepast.
Heeft u hier vragen over? Stuur dan een mail naar lci@rivm.nl of bel 030 - 274 70 00.