Voor cijfers over alcoholgebruik wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Dit zijn de Gezondheidsenquête voor cijfers onder volwassenen van 18 jaar en ouder en PEIL/HBSCHealth Behaviour in School-aged Children voor jeugd van 12-16 jaar.