De Leefstijlmonitor is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgezet en is een product van de samenwerking tussen Partijen die zich richten op leefstijl.

Dat zijn de volgende Partijen:

Deze Partijen zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van de Leefstijlmonitor en publiceren op basis van de gegevensverzamelingen van de Leefstijlmonitor. Op deze site zal worden doorverwezen naar deze publicaties.