Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)) adviseert GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, gemeenten en andere overheidsorganisaties op het gebied van legionellapreventie. Hierbij wordt samengewerkt met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)).

 

Draaiboek

Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) stelt documenten beschikbaar voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en met adviezen en richtlijnen voor het uitvoeren van legionellapreventietaken. GGD’en kunnen het document ‘Preventie en melding van legionellabacteriën in water’ gebruiken om legionellameldingen in waterinstallaties af te handelen. Het document kan ook worden gebruikt als naslagwerk bij het beantwoorden van vragen over legionellapreventie.

Het document bestaat uit 3 delen. Deel B en C dienen als onderbouwing van het advies in deel A. 

  Overige documenten

  In de Hygiënerichtlijn voor evenementen (paragraaf 2.3) staan adviezen over legionellapreventie bij evenementen.

  Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft ook de Procedure koeltoreninventarisatie en -registratie voor gemeenten opgesteld. Hierin staat informatie over natte koeltorens en adviezen hoe koeltorens binnen de gemeente kunnen worden gelokaliseerd.

   Kenniscentrum

   Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) beantwoordt vragen van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en adviseert beleidsmakers over legionellapreventie. Elke twee jaar organiseert het LCHV een studiedag voor GGD'en waarin actuele ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van legionellapreventie worden besproken. Het LCHV voert (literatuur)onderzoek uit en heeft regelmatig contact met deskundigen zodat ‘evidence-based’ advies gegeven kan worden. 

    Regelgeving

    In Nederland dient legionellabeheer uitgevoerd te worden bij:

    • drinkwaterinstallaties van o.a. ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en hotels (Drinkwaterbesluit/-regeling);
    • natte koeltorens (Activiteitenbesluit/-regeling);
    • zwembaden (Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden, Bhvbz Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden));
    • bedrijfsprocessen waarbij werknemers mogelijk met legionellabacteriën in contact kunnen komen, zoals: autowasstraten, staalbedrijven, gebouwen met luchtbevochtiging (Arbeidsomstandighedenbesluit, Arbocatalogi).