• BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond) Bof, mazelen, rodehond
 • CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) Centrum Infectieziektebestrijding
 • DaKTP Difterie acellulair, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie acellulair, kinkhoest, tetanus, polio) Difterie, kinkhoest, tetanus, polio
 • ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) European Centre for Disease Prevention and Control
 • GBA bevolkingsregister (bevolkingsregister) Gemeentelijke Basis Administratie
 • HPA Health Protection Agency (Health Protection Agency) Health Protection Agency
 • HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) Humaan papilomavirus
 • LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
 • MARIG Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline (Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline) Menselijk Anti Rabiës ImmunoGlobuline
 • Ministerie IM Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) Ministerie VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus ) Methicilline resistente Staphylococus aureus
 • NRBM Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteri?le Meningitis (Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteri?le Meningitis) Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis
 • nVWA Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
 • PFGE pulsed-field gel electroforese (pulsed-field gel electroforese) Pulsed field gel electrophoresis
 • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) Rijksvaccinatieprogramma
 • THZ Technische Hygienezorg (Technische Hygienezorg) Technische hygiënezorg