Dit artikel geeft een overzicht van de gerandomiseerde studies naar de lange termijneffecten van borstkankerscreening in Zweden (t/m 1996). De conclusie van het artikel is dat de voordelige effecten van borstkankerscreening op borstkankersterfte ook persistent zijn na lange-termijn follow-up. De auteurs oordelen dat de kritiek die er was op deze Zweedse studies misleidend en wetenschappelijk ongegrond is.

Auteur: Lennarth Nyström, Ingvar Andersson, Nils Bjurstam, Jan Frisell, Bo Nordenskjöld, Lars Erik Rutqvist

Tijdschrift: THE LANCET • Vol 359 • March 16, 2002 • http://www.thelancet.com/

Publicatiedatum: March 16, 2002