Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet surveillance van en onderzoek naar longonstekingen, het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM hiervoor opdracht gegeven. Dit wordt in het kader van de Wet publieke gezondheid (2008) uitgevoerd.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar de oorzaak van besmetting, risicofactoren en het effect van maatregelen om longontsteking te voorkomen. In samenwerking met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en NIVEL houdt het RIVM bij hoe vaak en waar een longontsteking optreedt (surveillance). Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan meldingsplichtige ziekten. Hieronder vallen Q-koorts, Veteranenziekte (legionellose) en papegaaienziekte (psittacose), die allen tot longontsteking kunnen leiden. Deze ziekten zijn niet overdraagbaar van mens op mens, maar kunnen via een gemeenschappelijke bron leiden tot meerdere ziektegevallen. Het tijdig opsporen van deze bronnen is van belang om bestrijdingsmaatregelen te nemen.
Op het gebied van legionellose werkt het RIVM samen met de Bronopsporingseenheid Legionella-pneumonie (BEL) die gevestigd is bij het Streeklaboratorium in Haarlem. Zij ondersteunen detectie van gemeenschappelijke bronnen en nemen monsters bij mogelijke besmettingsbronnen. Via Europese samenwerking worden ook in het buitenland accommodaties waar meerdere legionellosepatiënten aan gerelateerd zijn, opgespoord.
Verder besteedt het RIVM aandacht aan tuberculose, eveneens een meldingsplichtige ziekte die tot longontsteking kan leiden. Dit gebeurt in samenwerking met het KNCV Tuberculosefonds en GGD’en.