Het RIVM maakt zelf ook een omslag in het inkoopbeleid. Dat wat wij de samenleving adviseren brengen we ook in eigen praktijk: practice what you preach! Op 24 november 2022 heeft het RIVM daarvoor het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen ondertekend. Hiermee committeert het RIVM zich aan een MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen) actieplan waarin concrete MVI doelstellingen, bijbehorende acties en effectmetingen worden beschreven.

Het RIVM heeft in haar actieplan drie productgroepen bepaald waar de komende jaren met MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)-focus zal worden ingekocht.  Want, de juiste focus zorgt volgens onze eigen experts voor groter effect. De  MVI productgroepen  waar het RIVM zich  de komende jaren op focust:

Laboratoriumbenodigdheden

  • Verpakkingen reduceren, hergebruiken en recyclen,
  • Verduurzamen disposable laboratoriumbenodigdheden,
  • Veilige duurzame bio-based alternatieven voor veelgebruikte chemicaliën.

Transport

  • Het wagenpark van het RIVM zo emissievrij als mogelijk,
  • Milieuvriendelijker transport door leveranciers,
  • Verminderen emissie woon/werkverkeer voor medewerkers van het RIVM,
  • Internationale treinreizen (i.p.v. vliegreizen) stimuleren.

Data-dragende ICT Information and communication technology (Information and communication technology)-apparatuur

  • Inkoop van refurbished apparaten,
  • Tweede leven,
  • Minder snel afschrijven.

Inbedding in de organisatie

Daarnaast zijn er acties geformuleerd voor duurzame inbedding van MVI in de organisatie. Zo wordt MVI  binnen de RIVM Academy opgenomen in   de leerlijnen voor managers en management ondersteuners . Daarnaast zijn duurzaamheid en MVI onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de wijze waarop de MVI ambitie en focus worden gedeeld en medewerkers worden uitgedaagd  actief bij te dragen aan deze transitie.

Expertise in eigen huis

Als kennisinstituut op het gebied van gezondheid en milieu heeft het RIVM veel expertise in huis die nodig is om de duurzaamheid van producten en diensten te beoordelen. Het MVI actieplan van het RIVM is dan ook  gebaseerd op de gebundelde kennis en kunde van onze experts op het gebied van inkoop- en contractmanagement en duurzaamheid.