Vaccinatieadviezen per land staan op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum voor Reizigersadvisering.

Noord-Amerika

In de Verenigde Staten zijn er in verschillende staten uitbraken van mazelen die samenhangen met een dalende vaccinatiebereidheid onder specifieke bevolkingsgroepen. Een voorbeeld hiervan is de uitbraak in de orthodox Joodse gemeenschap in New York. Omdat mazelen vooral voorkomen onder de lokale bevolking is het risico op besmetting tijdens een vakantie in de Verenigde Staten gering. In New York geldt in een aantal postcodegebieden een vaccinatieplicht voor bewoners. Zie voor meer informatie de website van de Amerikaanse Centers for Disease Control en de lokale gezondheidsautoriteiten in New York.

Bij nauw contact met de lokale bevolking in een uitbraakgebied (bijvoorbeeld logeren bij mensen thuis) wordt geadviseerd om de mazelenvaccinatiestatus op peil te brengen. Dat wil zeggen dat we mensen die niet eerder gevaccineerd zijn en geen mazelen hebben doorgemaakt, adviseren om zich te laten vaccineren. Voor kinderen vanaf 6 maanden die in deze uitbraakgebieden bij mensen thuis logeren, wordt vervroegde vaccinatie geadviseerd.

Indien een ongevaccineerd kind in contact is geweest met een mazelenpatiënt, kan tot 72 uur na het contact alsnog een vaccinatie tegen mazelen worden gegeven. Neem hiervoor contact op met een arts ter plaatse.

Zuid-Amerika

De politieke chaos en het instorten van de gezondheidszorg in Venezuela heeft geleid tot een sterke daling van de vaccinatiegraad en uitbraken van mazelen in Venezuela en de grensgebieden in Brazilië, Colombia en Guyana. Bij reizen naar die gebieden wordt nu geadviseerd om de mazelenvaccinatiestatus op peil te brengen en kinderen vanaf de leeftijd van 6 maanden vervroegd te vaccineren.

Australië en Nieuw-Zeeland

Ook in Australië en Nieuw-Zeeland komen importgevallen van mazelen voor die soms tot kleine clusters leiden. Er zijn geen grote uitbraken.

Er gelden dan ook geen aanvullende vaccinatieadviezen voor deze landen

Afrika en Azië

In de meeste landen in Afrika en Azië komt mazelen nog veel voor. Zie voor vaccinatieadviezen per land de website van het Landelijk Coördinatiecentrum voor Reizigersadvisering.