In een aantal Europese landen zijn momenteel uitbraken van mazelen, met name in Roemenië, Italië of Frankrijk. Gaat u op reis naar een van deze landen, dan is soms een vervroegde vaccinatie tegen mazelen nodig (BMRbof, mazelen,rodehond-vaccinatie).

De mazelenepidemie in Zuid- en Oost-Europa houdt aan. Naast Roemenië en Oekraïne worden ook mazelenuitbraken gemeld in verschillende Zuid-Europese landen en Engeland. Met name in Frankrijk is een sterke toename van het aantal mazelengevallen te zien. Ook in Griekenland wordt, vooral in de Roma gemeenschap, een toename van mazelengevallen gemeld (bron ECDC ). De uitbraken in Italië lijken de laatste maanden wat af te nemen. Omdat de mazelenepidemieën vooral voorkomen onder lokale bevolking is het risico op besmetting tijdens een vakantie in die landen gering.  Alleen bij nauw contact met de lokale bevolking, zoals bijvoorbeeld logeren bij mensen thuis,  kan voor kinderen tussen 6 en 14 maanden vervroegde vaccinatie overwogen worden.

Op vakantie naar Frankrijk of Italië?

Als u met kinderen op vakantie gaat naar Frankrijk of Italië is het belangrijk dat ze tijdig gevaccineerd zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Voor een gewone vakantie in Italië is een vervroegde vaccinatie niet nodig. Alleen bij nauw contact met de lokale bevolking, zoals bijvoorbeeld logeren bij mensen thuis,  kan voor kinderen tussen 6 en 14 maanden vervroegde vaccinatie overwogen worden. Neem hiervoor contact op met het consultatiebureau, het centrum voor Jeugd en Gezin of de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst in uw regio.
Heerst er toch onverwacht mazelen op uw vakantieadres, neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts ter plekke. Een BMRbof, mazelen,rodehond-vaccinatie binnen 72 uur kan ongevaccineerde kinderen vanaf 6 maanden nog bescherming geven.

De vervroegde BMR-vaccinatie

Normaal krijgen kinderen op de leeftijd van 14 maanden een BMR-vaccinatie. Kinderen tussen de 6 en 14 maanden die een groot risico lopen op een mazeleninfectie, kunnen een vervroegde BMR-vaccinatie krijgen.  Dat kan nodig zijn als een kind voor de leeftijd van 14 maanden op reis gaat naar een land waar mazelen veel voorkomt.
Bij kinderen beneden de leeftijd van 1 jaar, kunnen nog antistoffen van de moeder aanwezig zijn, waardoor de vaccinatie onvoldoende of niet werkt. Daarom moet de vervroegde BMR-vaccinatie bij deze jonge kinderen altijd na de eerste verjaardag herhaald worden.

Zie voor vervroegde BMR-vaccinatieadviezen voor Oost-Europa en landen buiten Europa de BMR 0-landenlijst.