In 2019 zijn er tot 24 juni in Nederland 40 patiënten met mazelen gemeld. De afgelopen jaren werden er jaarlijks meestal tussen de 10 en 20 mazelenpatiënten gemeld, in 2018 waren het er 24.

In 2013/2014 was er een grote mazelenepidemie, voornamelijk onder niet gevaccineerde, orthodox-protestante schoolkinderen. Tijdens deze epidemie werden 2700 patiënten met mazelen gemeld. Hiervan werden er ruim 180 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en stierf één 17-jarige aan de ziekte.

In Nederland verwachten we eens in de 10 à 15 jaar een grote epidemie. Omdat iemand die mazelen heeft gehad zijn verdere leven tegen de ziekte beschermd is, verwachten we op dit moment (nog) geen grote epidemie.

Mazelenuitbraak op Urk

Er is een lokale mazelenuitbraak op Urk. Ongevaccineerde kinderen uit Urk die geboren zijn na de mazelenepidemie van 2013 lopen risico op infectie. In Urk en het aangrenzende Tollebeek wordt daarom vervroegde BMRbof, mazelen,rodehond-vaccinatie aangeboden (BMR-0) aan kinderen vanaf 6 maanden.

Bij nauw contact met de lokale bevolking in een uitbraakgebied (logeren bij mensen thuis, familiebezoek) wordt geadviseerd om de mazelenvaccinatiestatus op peil te brengen. Dat wil zeggen dat we mensen die niet eerder gevaccineerd zijn en geen mazelen hebben doorgemaakt, adviseren om zich te laten vaccineren. Voor kinderen vanaf 6 maanden die in deze uitbraakgebieden bij mensen thuis logeren, wordt vervroegde vaccinatie geadviseerd.

Omdat het risico op een besmetting met mazelen in Nederland nog steeds heel klein is, gelden er in de rest van Nederland geen aanvullende vaccinatieadviezen. Vaccinatie van kinderen volgens het schema van het Rijksvaccinatieprogramma geeft voldoende bescherming.