In 2019 zijn er tot 2 oktober in Nederland 80 patiënten met mazelen gemeld. De afgelopen jaren werden er jaarlijks meestal tussen de 10 en 20 mazelenpatiënten gemeld, in 2018 waren het er 24.

In 2013/2014 was er een grote mazelenepidemie, voornamelijk onder niet gevaccineerde, orthodox-protestante schoolkinderen. Tijdens deze epidemie werden 2700 patiënten met mazelen gemeld. Hiervan werden er ruim 180 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en stierf één 17-jarige aan de ziekte.

In Nederland verwachten we eens in de 10 à 15 jaar een grote epidemie. Omdat iemand die mazelen heeft gehad zijn verdere leven tegen de ziekte beschermd is, verwachten we op dit moment (nog) geen grote epidemie.

Mazelenuitbraak op Urk

Van begin juni tot eind augustus 2019 was er een mazelenuitbraak op Urk. Er zijn 32 patiënten gemeld die gerelateerd zijn aan deze uitbraak. Dit zijn vrijwel allemaal niet-gevaccineerde kinderen, die inmiddels allemaal hersteld zijn. Omdat de uitbraak nu voorbij is, wordt er geen vervroegde BMRbof, mazelen,rodehond-vaccinatie meer aangeboden op Urk.