In de eerste helft van 2023 zijn geen patiënten met mazelen gemeld. In 2022 zijn in totaal 6 patiënten met mazelen gemeld. In 2021 waren er 0 meldingen van mazelen en in 2020 werden er 2 gevallen van mazelen gemeld.

Het aantal patiënten met mazelen was in 2019 relatief hoog met 84 meldingen. Van begin juni tot eind augustus 2019 was er een mazelenuitbraak op Urk. Er zijn 32 patiënten gemeld die gerelateerd zijn aan deze uitbraak. Dit waren vrijwel allemaal niet-gevaccineerde kinderen.  

Van 2015 tot 2019 werden er jaarlijks minder dan 25 mazelenpatiënten gemeld.

In 2013/2014 was er een grote mazelenepidemie, voornamelijk onder niet gevaccineerde, orthodox-protestante schoolkinderen. Tijdens deze epidemie werden 2.700 patiënten met mazelen gemeld. Hiervan werden er ruim 180 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en stierf één 17-jarige aan de ziekte.

In de PIENTER-studies wordt gekeken hoe goed de Nederlandse bevolking beschermd is tegen infectieziekten, zoals mazelen.