De beleidscyclus als wegwijzer voor het ordenen van duurzaamheidstools

De beleidscyclus rond een bepaald onderwerp kent vier fases, waarin de beleidsagenda wordt gevormd, het concrete beleid wordt ontwikkeld, daarover wordt besloten en het tenslotte wordt uitgevoerd. Vaak wordt die cyclus voor een onderwerp meermaals doorlopen.

In de beleidscyclus worden hulpmiddelen ingezet, ook wel tools genoemd. Tools zijn bijvoorbeeld participatie methoden, toekomstscenario’s, kosten-baten analyses en rekenmodellen. We groeperen deze hulpmiddelen in zes toolgroepen.Deze toolgroepen worden met een zekere voorkeur in bepaalde fases van het beleid ingezet.

Op vier beleidsthema’s geven we voorbeelden van typische beleidsvragen. We illustreren bij welke beleidsfase een vraag hoort en met welke toolgroep en tool die vraag beantwoord kan worden.

Kies hier je thema:

Beleidscyclus
Toolgroep
Thema
Beleidsvraag