Buikomvang in Nederland

Buikomvang in Nederland

Percentage van personen dat een te grote buikomvang* heeft naar leeftijd

Percentage van personen dat een te grote buikomvang heeft naar leeftijd

*    Te grote buikomvang = middelomtrek ≥88 cm (vrouwen) of ≥ 102 cm (mannen)

Percentage van personen dat een te grote buikomvang* heeft naar opleidingsniveau

Percentage van personen dat een te grote buikomvang heeft naar opleidingsniveau

*    Te grote buikomvang = middelomtrek ≥88 cm (vrouwen) of ≥ 102 cm (mannen)
**  Laagopgeleid = basisonderwijs, lbo, mavo; Middelhoogopgeleid = havo, vwo, mbo;
     Hoogopgeleid = hbo, wo
Gestandaardiseerd naar de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking in 2010

Gemiddelde buikomvang gemeten in periode 1993 – 1997* en in de periode 2009 – 2010**

photo

*    MORGEN-project 1993 – 1997
**  NLdeMaat 2009 – 2010

1 van 4 2 van 4 3 van 4 4 van 4
Vorige Volgende