Voorkeursroute vervoer gevaarlijke stoffen: basisnet

Deze infographic geeft als animatie schematisch in een aantal stappen weer hoe het basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg tot stand komt (voorkeursroutes). Het voorbeeld dat gebruikt wordt is dat van liquefied Natural Gas (LNG).

  1. Stap 1: In een schematisch weergegeven landschap komt een schip aangevaren geladen met LNG. Bij punt A (begin van de route) wordt het schip gelost. Vervolgens wordt een tankauto ermee geladen. Dit overladen is niet zonder risico’s.
  2. Stap 2: Op de schematische kaart wordt punt B zichtbaar waar de tankauto het LNG moet afleveren. Er zijn 3 routes mogelijk van A naar B. Route 1 komt langs huizen en een ziekenhuis. Deze valt af vanwege de risico’s. Route 2 komt langs bebouwing en een school en valt daarom ook af. De keuze valt op route 3 waarlangs vrijwel geen bebouwing is. Dit is de voorkeursroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Aan beide zijden van de route is een veiligheidsmarge van 100 meter.
  3. Stap 3: De tankauto komt aan op punt B waar de lading LNG wordt gelost bij een LNG tankstation. Ook dit is niet zonder risico’s.