Miriam krijgt de uitslag van het bloedonderzoek
Bloedonderzoek
Miriam heeft haar bloed laten onderzoeken.
Als het bloed goed is, is er geen probleem.
Als het bloed niet goed is, kun je misschien
een infectieziekte hebben.
Een infectieziekte voel je vaak niet.
Daarom is het goed dat het bloed van Miriam
in het laboratorium wordt gecontroleerd.
Een infectieziekte is besmettelijk.
Dat betekent dat jouw baby die ook kan krijgen.
Daardoor kan de baby erg ziek worden.

Een infectie kan zijn:
• syfilis, dit is een geslachtsziekte
• hiv, dit kan aids geven

Miriam krijgt vandaag de uitslag van het bloedonderzoek.
De verloskundige vertelt aan Miriam dat ze syfilis heeft.
Wat moet Miriam nu doen?
De verloskundige vertelt wat syfilis is
Wat is syfilis
Syfilis is een infectieziekte die je kunt krijgen door onveilige seks.
Seks is onveilig als je bijvoorbeeld geen condooms gebruikt.

Je kunt de ziekte ook krijgen als het bloed van iemand die syfilis heeft in jouw bloed komt.
Dit kan bijvoorbeeld als je geprikt wordt met een naald van iemand die syfilis heeft.

Als jij syfilis hebt, kan jouw baby ook ziek worden.

Als de baby ziek wordt, kan de baby doodgaan in de buik. Soms wordt de baby wel geboren, maar is de baby erg ziek.
Miriam en Dennis halen medicijnen
Miriam krijgt medicijnen
Miriam heeft syfilis.
De verloskundige verwijst Miriam naar een dokter in het ziekenhuis.
De dokter schrijft een recept voor de medicijnen.
De medicijnen heten antibiotica.
Miriam en Dennis halen de medicijnen op bij de apotheek.
Het is belangrijk dat Miriam snel de medicijnen inneemt.
Dat is goed voor Miriam en de baby.

Als jij syfilis hebt, krijg jij ook medicijnen. Begin zo snel mogelijk met de medicijnen.
Dit is goed voor jou en jouw baby.

Vraag aan de verloskundige of huisarts wat jij moet doen als jij syfilis hebt.
De verloskundige vertelt wat hiv is
Wat is hiv?
De verloskundige vertelt dat Miriam hiv heeft.
Hiv kan in het bloed komen door onveilige seks.
Seks is onveilig als je bijvoorbeeld geen condooms gebruikt.
Je kunt hiv ook krijgen als het bloed van iemand die hiv heeft in jouw eigen bloed komt. Dit kan als je geprikt wordt
met een naald van iemand die hiv heeft.

Als jij hiv hebt, kan jouw baby ook ziek worden.
Als jij hiv hebt krijg je medicijnen. Dat is ook goed voor je baby.

Als je hiv hebt ga je naar een hiv-behandelcentrum.
Hier krijg je informatie en hulp.
Vraag aan de verloskundige of huisarts wat jij moet doen als jij hiv hebt.