Ziekten met de hoogste ziektelast

Psychische
stoornissen
Hart- en
vaatziekten
Kanker
Letsels
Bewegingsstelsel
Ademhalings-
wegen
Diabetes
Zenuwstelsel
en zintuigen
Huid-
ziekten
Urine-
wegen
Aangeboren
afwijkingen
Vroeg-
geboorten
Infectie-
ziekten
Spijs-
vertering