Nieuwe beroepsbevolking van 65-68 jaar

Dankzij meestijgende AOW leeftijd
daalt de omvang van de totale
beroepsbevolking niet.

totale beroeps-
bevolking
beroepsbevolking
tot 65 jaar
9
9,5
10
x 1 miljoen
2000
2013
2030
nieuwe
beroeps-
bevolking
65-68
jarigen

De nieuwe beroepsbevolking:
is hoger opgeleid...

6 %
13 %
34 %
30 %
18 %
10 %
18 %
44 %
20 %
8 %
2011
2030*
geen
lager
middel
hoger
univ

... heeft vaker een
chronische ziekte...

30 %
33 %
37 %
36 %
33 %
31 %
2011
2030*
geen
ziekten
één
ziekten
meer
ziekten

... maar minder vaak
een beperking.

26 %
74 %
20 %
80 %
2011
2030*
geen
beper- king
één of
meer
* gebaseerd op 65 - 70 jarigen