Samenhang sociaaleconomische status en levensverwachting per gemeente

laag
gemiddelde SES-score
(SES = sociaaleconomische status)
hoog